Wat doet Bijspijkeren bij Monique?

Ik bied bijles op IJburg aan voor kinderen in het basisonderwijs die hulp nodig hebben op het gebied van: rekenen, spelling, technisch lezen, studievaardigheden en begrijpend lezen.
Ik vind het belangrijk dat elk kind zich binnen zijn eigen cognitieve niveau kan ontwikkelen en sommige kinderen hebben daar een helpende hand bij nodig. Wanneer een kind ziet dat hij/zij de lesstof beter gaat begrijpen, krijgt het ook meer zelfvertrouwen en weer zin en plezier in leren. Dit kleine duwtje in de rug wil ik kinderen graag geven.

Voordat we beginnen, bekijk ik samen met u waar, voor uw kind, de knelpunten zitten bij het leren. Vervolgens gaan we aan de slag waarbij ik één op één aandacht besteed aan het herhalen van de stof die niet goed aangeleerd en/of geautomatiseerd is.

bijles op ijburg

Tarieven individuele bijles

Prijs bijles:
50 min. € 47,00
30 min. € 29,00

Strippenkaart:
10 x 50 min. € 440,-
10 x 30 min. € 275,-

“Ik leer anders” training:
6 x 50 min. € 350,- (inclusief werkboek)
Vervolgles 50 min. €
60,-

Alle tarieven zijn vrijgesteld van BTW. De betalingen voor de diensten van Bijspijkeren bij Monique dienen voorafgaand aan de lessen gedaan te zijn.

Taal in blokjes

Bijspijkeren bij Monique biedt een speciale training aan die zeer geschikt is voor kinderen met een achterstand op het gebied van lezen en spelling. Door het gebruik van kleuren voor klanken wordt de Nederlandse taalstructuur zichtbaar. Taal in blokjes is ontwikkeld vanuit de praktijk en gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring met de behandelingen van leerlingen met een dyslectische problematiek. De training is door zijn structurele benadering uitermate geschikt voor kinderen met lees en spellingsproblemen.

Wie is juf Monique

Ik ben Monique van der Roest en woon al 16 jaar met veel plezier samen met mijn man en 2 zoons op IJburg. Na mijn middelbare school ben ik begonnen in de reiswereld. Toen mijn kinderen klein waren hielp ik veel mee op hun basisschool. Daar kreeg ik zoveel energie van dat ik na 20 jaar reisbranche besloot om de Pabo te gaan doen.

Tijdens mijn opleiding heb ik in 2010, 2011 en 2012 enkele weken gewerkt op de Ciwara school te Kati in Mali (West-Afrika). Voor mijn eindscriptie heb ik onderzoek gedaan naar de taalactiviteiten in Mali. Tijdens mijn verblijf in Mali heb ik ook workshops gegeven aan de leerkrachten en vervolgens samen met hen lessen verzorgd.

Inmiddels werk ik alweer 12 jaar vol enthousiasme in het basisonderwijs, waarvan de laatste 9 jaar op IJburg. Door de jaren heen heb ik verschillende cursussen gevolgd om mijn pedagogische en didactische vaardigheden verder te ontwikkelen.

Van lesgeven word ik blij en kinderen helpen om zich te ontwikkelen, geeft mij veel voldoening. Naast mijn werk als leerkracht ben ik ook werkzaam als opleider van het reken-wiskundeprogramma voor leerkrachten in het basisonderwijs “Met Sprongen Vooruit” bij het Julie Menne-Instituut.

In mijn eigen klas heb ik ondervonden dat leerlingen door dit effectieve reken- en wiskundeprogramma op een speelse wijze meer plezier krijgen in rekenen. Door middel van spellen en bewegen en eigen producties maken, wordt de betrokkenheid verhoogd en gaan de scores omhoog

Neem contact op met juf Monique

Mocht u vragen hebben over mijn bijles of een afspraak willen maken, dan kunt u contact opnemen via dit e-mailadres: info@bijspijkerenbijmonique.nl

Geopend:
Woensdag, donderdag en vrijdag 13:00 tot 18:00 uur

Voordat we beginnen, bekijk ik samen met u waar voor uw kind de knelpunten zitten bij het leren. Vervolgens gaan we aan de slag waarbij ik één op één aandacht besteed aan het herhalen van de stof die niet goed begrepen en/of geautomatiseerd is.

Adres

Telefoonnummer: 06-45982606
E-mail: info@bijspijkerenbijmonique.nl

Adres:
Oeverzeggestraat 40
1087 BV Amsterdam IJburg

Bij verhindering graag tijdig bericht (minmaal 24 uur voor aanvang van de bijles anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht). 

Bankrekeningnummer: NL96 INGB 0667 4895 33
KvK: 71977287